นี่คือ เจอเนสส์ โกลบอล ที่ท่านเข้ามาครอบครอง!

เจอเนสส์เปิดตัวเมื่อ วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 9.00 น.
ในหลาย ๆ วัฒนธรรมหมายเลขเก้า สื่อถึงอายุยืนยาวซึ่งสะท้อนความต้องการ
ของผู้ก่อตั้งเจอเนสส์ที่ต้องการสร้างบริษัทตำนานที่ยืนหยัดอย่างทรงพลัง
ในอุตสาหกรรมเครือข่ายการตลาด

แผนการจ่ายผลตอบแทน

เริ่มศึกษาผลิตภัณฑ์สำหรับคนใหม่

Thank you for your order!
แชทกับแอดมิน